ПрикЁнцевЁ положення

МеханЁзм та система економЁчного стимулювання енергозбереження, що розглядаються у даних методичних рекомендацЁях, у цЁлому забезпеченЁ нормативно-правовою базою, необхЁдною для розгортання робЁт з впровадження системи та механЁзму на мЁсцевому рЁвнЁ.

Загальна методика розрахунку очЁкувано© технЁко-економЁчно© ефективностЁ СЕП, ЁншЁ типовЁ форми та зразки документЁв, необхЁдних для створення мЁсько© системи економЁчного стимулювання енергозбереження, якЁ включають Ё Типову мЁсцеву (мунЁципальну) програму впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, наведено у Додатках. ЦЁ документи у сукупностЁ складають пакет нормативно-правових документЁв, необхЁдних Ё достатнЁх для створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в БУ.

Практичне застосування даного механЁзму та системи в БУ конкретно© адмЁнЁстративно-територЁально© одиницЁ потребують розгляду та уточнення наведених матерЁалЁв та додаткЁв з урахуванням можливо© мЁсцево© специфЁки, Ё подальшим затвердженням уточнених документЁв вЁдповЁдними органами виконавчо© влади та/або мЁсцевого самоврядування.