МЕТОДИЧН╡ РЕКОМЕНДАЦ╡╞

ЩОДО СТВОРЕННЯ М╡СЦЕВО╞ СИСТЕМИ ЕКОНОМ╡ЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ПерелЁк умовних позначень

ОсновнЁ термЁни Ё визначення

Введення

Типи, характеристики Ё форми розробки СЕП

Принципи економЁчного стимулювання енергозбереження

Визначення базового споживання ПЕР

Процедура фЁксацЁ© нараховано© економЁ© ПЕР

Фонд енергозбереження бюджетно© установи

Джерела Ё форми фЁнансування СЕП

Мета та форми створення мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО

Система управлЁння енергозбереженням в бюджетних установах

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв в бюджетних установах

Порядок матерЁального стимулювання колективЁв

ЗабезпеченЁсть законодавчою та нормативно-правовою базою

ПрикЁнцевЁ положення

Джерела

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Зразок мЁсцево© (мунЁципально©) програми впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах

ДОДАТОК 2. Типове Положення про мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження

ДОДАТОК 3. Типове Положення про фонд енергозбереження бюджетно© установи

ДОДАТОК 4. Типове Положення про Наглядову раду фонду енергозбереження бюджетно© установи

ДОДАТОК 5. Зразок Статуту мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО

ДОДАТОК 6. Зразок Установчого договору мунЁципально© ЕСКО

ДОДАТОК 7. Типова форма договору енергоефективного пЁдряду

ДОДАТОК 8. Типова форма договору фЁнансового лЁзингу

ДОДАТОК 9. ТехнЁко-економЁчне об╢рунтування самоокупного енергозберЁгаючого проекту

ДОДАТОК 10. Загальна методика розрахунку очЁкувано© технЁко-економЁчно© ефективностЁ самоокупного енергозберЁгаючого проекту

ДОДАТОК 11. Типова форма акта фЁксацЁ© економЁ©, досягнуто© внаслЁдок реалЁзацЁ© СЕП