ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Держкоменергозбереження

вЁд 31.05.02 р. ╧65

ПЕРЕЛ╡К

нормативних документЁв колишнього СРСР до застосування у суспЁльному виробництвЁ

╧ п/п

Назва нормативного документу

ТермЁн дЁ© (рокЁв)

1

МетодичнЁ вказЁвки по розрахунку норм витрат палива на власнЁ потреби та пароконденсатний баланс котельно© установки. Украгробуд, Ки©в, 1987

5

2

МетодичнЁ РекомендацЁ© по розрахунку теплово© ЁзоляцЁ© огороджу вальних конструкцЁй будЁвель, трубопроводЁв та промобладнання. Держбуд Укра©ни НД╡БВ, 1984

5

3

МетодичнЁ вказЁвки по визначенню ╡ндивЁдуальних норм витрат автобензину та дизпалива на роботу будЁвельно-шляхових машин. ЦНД╡ОМТД, Москва, 1986

5

4

МетодичнЁ вказЁвки щодо нормування витрат електрично© енергЁ© на виконання будЁвельно-монтажних робЁт. ВРД 665-80, МЁнЁстерство будЁвництва СРСР, Москва, 1980

5

5

РекомендацЁ© щодо розрахункЁв та проектування теплових установок для газоповЁтряного розЁгрЁву бЁтуму у сховищах та бЁтумних котлах. МЁнЁстерство житлово-комунального господарства Укра©ни. Ки©в, 1985

5

6

╡нструкцЁя з нормування витрат палива та електрично© енергЁ© на виробництво вапна. ВНД╡сторон. Москва, 1983

5

7

Методика нормування витрат ПЕР у виноробнЁй промисловостЁ, Книги 1-3. Всесоюзний НД╡ виноробства та винотрадства. Ялта 1983

5

8

ТимчасовЁ МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню питомих витрат електроенергЁ© на перекачку води насосними станцЁями. ДержкомЁтет Укра©ни по водному господарству, Ки©в, 1984

5

9

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат електроенергЁ© на водопостачання пЁдпри╨мств. ПКТ╡ремонт, Волгоград, 1982

5

10

МетодичнЁ вказЁвки нормуванню витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© в системЁ МЁнводгоспу СРСР. МЁнЁстерство мелЁорацЁ© та водного господарства СРСР, СпецЁалЁзований проектно-технологЁчний Ёнститут, Псков, 1980

5

11

╡нструкцЁя по нормуванню витрат котельно-пЁчного палива та електрично© енергЁ© на виробництво гЁпсу будЁвельного (гЁпсовЁ зв'язуючЁ марки Г-2 Г-7 середнього помолу за ГОСТ 125-79) ╧ 21-28-86. Державний Всесоюзний НД╡ будЁвельних матерЁалЁв та конструкцЁй, 1986

5

12

Методика роздЁльного розрахунку норм витрат та потреби в паливно-енергетичних ресурсах на переробку газоподЁбно© та рЁдко© вуглеводно© сировини на газопереробних заводах. МЁннафтогазпром СРСР, Краснодар. 1990

5

13

╡нструкцЁя по нормуванню витрат теплово© Ё електрично© енергЁ© на пЁдпри╨мствах електротехнЁчно© промисловостЁ. ЛенЁнградський Ёнженерно-економЁчний Ёнститут. Москва, 1981

5

14

Методика розрахунку нормативЁв витрат електроенергЁ© коксовим печам при виробництвЁ коксу. МЁнчорметСРСР, Москва, 1989

5

15

╡нструкцЁя з нормування витрат газу у промислових котельнях мало© продуктивностЁ. Науково-дослЁдний Ёнститут планування та нормування НД╡ПЁН, Москва, 1969

5

16

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© на виробництво керамзитового гравЁю. ╡нститут по органЁзацЁ© сЁльського будЁвництва, Москва, 1983

5

17

Положення про нормування витрат палива для котельних потужнЁстю 0,5 Гкал/год та вище. МЁнЁстерство енергетики БЁлорусЁ©, МЁнськ, 1992

5

18

Методика нормування витрат котельно-пЁчного палива на виробництво сталевого, чавунного та кольорового литва. МЁнавЁапром СРСР. Москва, 1984

5

19

МетодичнЁ рекомендацЁ© по нормуванню витрат електроенергЁ© на виробництво алюмЁнЁю. МЁнЁстерство кольорово© металургЁ© СРСР. Москва, 1986

5

20

Типова методика нормування витрат теплово© та електрично© енергЁ© на продукцЁю машинобудування Ё металообробки. НД╡ПЁН Держплану СРСР. Москва, 1986

5

21

Методика нормування витрат котельно-пЁчного палива на виробництво поковок та штамповок. МЁнавЁапром СРСР. Москва, 1984

5

22

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат теплово© та електрично© енергЁ© на виробництво поковок та штамповок. ПКТ╡ремонт. Волгоград, 1985

5

23

Тимчасова ЁнструкцЁя по визначенню норм витрат електроенергЁ© на виробництво холоду для пЁдпри╨мств м'ясно© та молочно© промисловостЁ. МЁнЁстерство м'ясно© та молочно© промисловостЁ СРСР, 1984

5

24

Тимчасова ЁнструкцЁя по визначенню технологЁчних норм витрат електрично© енергЁ© на нагрЁвання металу пЁд час термЁчно© обробки та гарячо© штамповки в ЁндукцЁйних печах. НД╡технологЁ© машинобудування, Волгоград, 1987

5

25

╡нструкцЁя по нормуванню витрат палива, теплово© Ё електрично© енергЁ© для пЁдпри╨мств м'ясно© промисловостЁ. Держа╡ ропром СРСР, Проектно-Конструкторський Ёнститут м'ясно© промисловостЁ. Москва, 1988

5

26

Тимчасова ЁнструкцЁя по визначенню технологЁчних норм витрат електрично© енергЁ© на виплавлення сталЁ, чавуну та алюмЁнЁ╨вих сплавЁв на заводах тракторного- та сЁльськогосподарського машинобудування. НД╡ технологЁ© машинобудування, Волгоград, 1983

5

27

МетодичнЁ вказЁвки з нормування паливно-енергетичних ресурсЁв у бЁологЁчнЁй промисловостЁ. ВНД╡Т╡Б бЁологЁчно© промисловостЁ. Щелково, 1978

5

28

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат палива та масел на технологЁчнЁ потреби. НД╡Уавтопром, Горький 1985

5

29

МетодичнЁ вказЁвки по розрахунку норм витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© на переробку брухту чорних металЁв. ВНД╡П╡брухту, Липецьк, 1980

.

30

Методика нормування витрат котельно-пЁчного палива на термообробку металЁв. МЁнавЁапром СРСР, 1988

5

31

МетодичнЁ рекомендацЁ© по розрахунку норм витрат електрично©, теплово© енергЁ© та палива у маслосироробному виробництвЁ. ВНД╡ УглЁч, 1991

5

32

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат ПЕР у галузЁ хЁмЁчного та нафтохЁмЁчного машинобудування. ВНДПТ╡ХЁмнафтомаш, Подольськ, 1985

5

33

Тимчасова ЁнструкцЁя по нормуванню витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© на сушЁння виробЁв пЁсля фарбування.

.

34

╡нструкцЁя по нормуванню витрат електрично© енергЁ© на виробництво вогнетривких виробЁв та матерЁалЁв на пЁдпри╨мствах. МЁнчормету. МЁнчормет СРСР Москва, ╡986

5

35

Методика з нормування палива та теплово© енергЁ© на пЁдпри╨мствах та в органЁзацЁях. МЁнпобуту УРСР

5

36

Методика нормування витрат котельно-пЁчного палива на виробництво прокату чорних металЁв. МЁнавЁапром СРСР, Москва, 1985

5

37

╡нструкцЁя по нормуванню витрат котельно-пЁчного палива, теплово© та електрично© енергЁ© на пЁдпри╨мствах МЁнважмашу. СПКТБЕенергомашремонт, Краматорськ, 1989

5

38

╡нструкцЁя по нормуванню витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© на пЁдпри╨мствах МЁнстанкопрому. ГЁпростанок, Москва, 1984

5

39

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат теплово© та електрично© енергЁ© на пЁдпри╨мствах легко© промисловостЁ. ЦНД╡ТЕ╡легпром СРСР, ДослЁдний вЁддЁл енергоресурсЁв СПКБ енерголегпром. Москва, 1984

5

40

Нормування витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© на полЁграфЁчних пЁдпри╨мствах.

5

41

МетодичнЁ вказЁвки по розрахунку норм витрат ПЕР у виробництвЁ слюдяно©, польовошпатово© та вермикулЁтово© продукцЁ©. ДнЁпроНД╡неметалоруд, ЛенЁнград, 1986

5

42

МетодичнЁ вказЁвки по нормуванню витрат ПЕР на пЁдпри╨мствах енергетичного машинобудування. СПКТБенергомашпромремонт, Москва, 1982

5

43

МетодичнЁ вказЁвки по визначенню норм питомих витрат електроенергЁ© для вагоноремонтних заводЁв. ВНДТЕТ, Москва, 1986

5

44

МетодичнЁ рекомендацЁ© по розрахунку норм витрат електрично© енергЁ© у житловому секторЁ та у сферЁ культурно-побутового обслуговування сЁльського населення. ВНД╡електрифЁкацЁ© сЁльського господарства, Москва, 1980

5

45

Нормування витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© у колгоспах, радгоспах та Ёнших сЁльськогосподарських пЁдпри╨мствах. РекомендацЁ©. МЁнЁстерство сЁльського господарства РСФСР, Москва, 1983

5

46

╡нструкцЁя з нормування витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© в склянЁй промисловостЁ ╧ 21-32-81. ВНД╡ЕСМ, ВНД╡КПЕП, Москва, 1983

5

47

Тимчасова ЁнструкцЁя по нормуванню витрат електроенергЁ© на виробництво стисненого повЁтря Ё споживання стисненого повЁтря на виробництво продукцЁ© ПКТремонт, Волгоград, 1982

5

48

Тимчасова ЁнструкцЁя по розрахунку загальнозаводських норм витрат теплово© та електрично© енергЁ© на пЁдпри╨мствах МЁнсЁльгоспмашу. ПКТ╡ремонт, Волгоград, 1981

5

49

╡нструкцЁя по нормуванню витрат електрично© енергЁ© на виробництво спирту з крохмально© сировини. МЁнхарчпром СРСР, Москва, 1983

5

50

╡нструкцЁя по нормуванню витрат котельно-пЁчного палива, теплово© Ё електроенергЁ© на пЁдпри╨мствах суднобудЁвельно© промисловостЁ. МЁнсудпром, ЛенЁнград, 1982

5

51

╡нструкцЁя по нормуванню витрат теплоенергЁ© на продукцЁю спиртових засобЁв, якЁ переробляють мелясу. МЁнхарчпром СРСР, Ки©в, 1983

5

52

╡нструкцЁя по розрахунку норм витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© в системЁ ДержкомсЁльгосптехнЁки СРСР. Всесоюзний НД╡ монтажу, експлуатацЁ©, ремонту обладнання тваринницьких ферм та птахоферм, Москва, 1985

5

53

╡нструкцЁя по нормуванню витрат палива, теплово© та електрично© енергЁ© у солянЁй промисловостЁ. МЁнхарчпром Укра©ни, ВНД╡сЁль. АртемЁвськ, 1985

5

54

МетодичнЁ рекомендацЁ© по визначенню норм витрат теплово© енергЁ© Ё котельно-пЁчного палива у побутЁ села. ВНШЕСХ, Москва, 1982

5

55

Методика аналЁзу Ё експертизи норм витрат ПЕР на пЁдпри╨мствах по монтажу, ремонту Ё технЁчному обслуговуванню машин Ё обладнання для тваринництва. ВНД╡Т╡МЖ, МЁнськ. 1987

5

56

Нормування, визначення та облЁк витрат палива на пЁдпри╨мствах агропромкомплексу. НД╡ Держагропрому СРСР, Москва, 1987

5

57

МетодичнЁ ВказЁвки з визначення норм витрат палива та обсягЁв механЁзованих робЁт. ВНД механЁзацЁ© сЁльського господарства, Москва, 1986

5

58

МетодичнЁ рекомендацЁ© по розрахунках норм витрат електрично© енергЁ© у сЁльськогосподарському виробництвЁ. ВНДелектрифЁкацЁ© сЁльського господарства, Москва, 1983

5

59

МетодичнЁ рекомендацЁ© по розрахунку норм витрат теплово© енергЁ© та палива у сЁльськогосподарському виробництвЁ. ВНДелектрифЁкацЁ© сЁльського господарства, Москва, 1983

5

60

МетодичнЁ рекомендацЁ© щодо визначення енерго╨мностЁ сЁльськогосподарського виробництва. ВН╡ЕТУСГ, Москва, 1989

5

61

Методика розробки норм витрат палива на виконання механЁзованих польових робЁт. Держагропром Литви, ВЁльнюс, 1987

5

62

Методика розрахунку норм витрат палива, теплово© - та електроенергЁ© на виробництво сталевих труб. МЁнважмаш СРСР, Москва, 1986

5

63

Методика нормування витрат теплово© та електрично© енергЁ© на експлуатацЁйнЁ потреби тарноремонтних пЁдпри╨мств системи Головпостачу СРСР. Всесоюзний науково-дослЁдний та експериментально-конструкторський Ёнститут тари та пакування, Калуга, 1982

5

64

╡нструкцЁя з нормування витрат теплово© та електрично© енергЁ© для тютюново-ферментацЁйних заводЁв. НДхарчово© промисловостЁ, Краснодар, 1983

5

65

Методика нормування витрат палива, теплово© та електроенергЁ© на виробництво фенолу Ё ацетону. ВНДП╡термонафта, Москва, 1985

5

66

╡нструкцЁя по нормуванню витрат теплово© енергЁ© на дрЁжджЁ хлЁбопекарськЁ, що випускають спецЁалЁзованими дрЁжджовими засобами. МЁнхарчпром СРСР, УкрНД╡ спиртово© та лЁкеро-горЁлчано© промисловостЁ, Москва, 1984

5

67

Методика нормування витрат холодно© Ё гарячо© води, теплоти, палива Ё електроенергЁ© в пральнях. МЁнжитлокомунгосп РосЁ©, 1984

5

68

Методика нормування витрат ПЕР у виноробнЁй промисловостЁ, Книга 1 (холод) МЁнхарчпром СРСР, Ялта, 1983

5

69

Тимчасова ЁнструкцЁя по нормуванню витрат теплово© Ё електрично© енергЁ© на виробництво силЁкатно© цегли. МЁнпромбуд-матерЁали СРСР, Москва, 1980

5

70

Методика розрахунку умовного палива на сушЁння добавок на цементних пЁдпри╨мствах, ╧ 21-60-78. МЁнЁстерство промисловостЁ будЁвельних матерЁалЁв СРСР, НД╡цемент. Москва, 1978

5