Центральна ╙вропейська ╡нЁцЁатива

Створення Центрально© ╙вропейсько© ╡нЁцЁативи

Центральна ╙вропейська ╡нЁцЁатива була створена в листопадЁ 1989 року в м. Будапешт пЁд назвою "Квадрагонале" групою кра©н Центрально© Ё СхЁдно© ╙вропи (╡талЁя, АвстрЁя, Угорщина, ЮгославЁя) з метою налагодження багатобЁчного спЁвробЁтництва в полЁтичнЁй Ё соцЁально-економЁчнЁй сферах Ё сприяння на цЁй основЁ змЁцнення стабЁльностЁ Ё безпеки в регЁонЁ. Одночасно, створення цього об'╨днання мало на метЁ забезпечити пЁдготовку держав-учасникЁв до ©хнього майбутнього членства в ╙вропейському СоюзЁ.

ПЁсля вступу в органЁзацЁю нових членЁв, а саме Чехословатчини в 1990 роцЁ Ё ПольщЁ в 1991 роцЁ, вЁдповЁдно змЁнювалася Ё назва   -    "Пентагонале"    Ё    "Гексагонале".    Назву "Центрально-╨вропейська ЁнЁцЁатива" об'╨днання одержала в 1992 роцЁ пЁсля свого подальшого розширення за рахунок вступу ще трьох держав: БоснЁ© Ё Герцеговини, СловенЁ© Ё ХорватЁ©. У 1993 роцЁ до Ц╙╡ при╨дналася МакедонЁя, а також ЧехЁя Ё Словаччина, що утворилися внаслЁдок розпаду ЧРСР. У 1996 роцЁ органЁзацЁя розширилася за рахунок вступу АлбанЁ©, Б╨ларусЁ, БолгарЁ©, РумунЁ©, Укра©ни Ё Молдови.

Зараз у Ц╙╡ входять 16 кра©н (АвстрЁя, АлбанЁя, Б╨ларусь, БолгарЁя, БоснЁя Ё Герцеговина, ╡талЁя, РеспублЁка МакедонЁя, Молдова, Польща, РумунЁя, Словаччина, СловенЁя, Угорщина, Укра©на, ХорватЁя, ЧехЁя).

Напрямки дЁяльностЁ Ц╙╡

У рамках Ц╙╡ регулярно проводяться зустрЁчЁ на рЁвнЁ глав урядЁв (щорЁчно восени), мЁнЁстрЁв закордонних справ (щорЁчно навеснЁ), КомЁтету нацЁональних координаторЁв Ц╙╡ (КНК, кЁлька разЁв на рЁк) кра©н - учасниць Ц╙╡. Предметом ©хнЁх консультацЁй ╨ як актуальнЁ полЁтичнЁ питання, так Ё широке коло питань спЁвробЁтництва в економЁчнЁй сферЁ. СпецЁально для ©хньо© поглиблено© обробки й обговорення сьогоднЁ функцЁону╨ 16 робочих груп Ц╙╡, а саме з питань:

За результатами роботи цих груп пЁдготовлено понад 100 проектЁв, що складають основу для мЁждержавного спЁвробЁтництва.

У лютому 1996 р. у рамках Ц╙╡ був створен постЁйно дЁючий ЁнформацЁйно-документацЁйний  центр (╡ДЦ) з мЁсцем розташування в м. ТрЁ╨ст (╡талЁя). Центр нада╨ ЁнформацЁйнЁ послуги державам-членам Ц╙╡ з питань дЁяльностЁ ╡нЁцЁативи, а також соцЁально-економЁчного розвитку кра©н цього регЁону. 28-29 листопада 1997 року на зустрЁчЁ глав урядЁв кра©н-учасниць Ц╙╡ було прийняте рЁшення про перейменування Центру ЁнформацЁ© Ё документацЁ© Ц╙╡ на Виконавчий секретарЁат Ц╙╡ без змЁни його юридичного статусу.

У Ц╙╡ передбачене рЁчне головування кра©н-учасниць (Ёз сЁчня кожного року). МЁнЁстр закордонних справ головуючо© кра©ни одночасно ╨ дЁючим Головою Ц╙╡. З 1996 р. у рамках Ц╙╡ заснована ТрЁйка цього об'╨днання як керЁвний орган Ц╙╡ (нинЁшня, майбутня Ё колишня головуючЁ кра©ни).

БЁльш докладну ЁнформацЁю Ви можете знайти на Web-сайтЁ Ц╙╡   або у ВЁконавчому СекретарЁатЁ Ц╙╡ (CEI Executive Secretariat).